Janusz Marciniak

Link do strony o zrealizowanym projekcie pomnika upamiętniającego cmentarz żydowski w Obornikach Wielkopolskich / Link to the website about my project of a monument commemorating the Jewish cemetery in Oborniki Wielkopolskie.

https://sites.google.com/januszmarciniak.pl/cmentarzydowskiwobornikach?usp=sharing

Link do filmów i zdjęć z otwarcia wystawy Ostatnie, czyli pierwsze / Link to videos and photos from the opening of the exhibition The Last One Is the First (12.11.2023).

https://tinyurl.com/mrn5jz4x

Publikacja Ostatnie, czyli pierwsze / The Last One Is the First jest wyborem moich prac (od najnowszych do najstarszych) i wirtualnym przedłużeniem wystawy retrospektywnej (2023–1978) pod tym samym tytułem, która była otwarta od 12 listopada do 3 grudnia 2023 roku w ArtFolwarku Fundacji Signum. Publikacja zawiera informację o działaniach i wystawach indywidualnych, wystawach zbiorowych, wykaz kolekcji, w których znajdują się moje prace, oraz bibliografię. 

Wystawie towarzyszy esej prof. Marty Smolińskiej pt. Cielesna matematyka obrazów: czyli krótka opowieść o tym, że Janusz Marciniak wciąż liczy na malarstwo i mój esej pt. Szuflada 2021–2023. Krótki esej o sztuce, życiu, dydaktyce artystycznej, pamięci i niepamięci, poczuciu humoru i rzeczywistości wpleciony w artefakty z prywatnego archiwum. Monografię można czytać i oglądać, słuchając muzyki Tomasza Marciniaka. Linki do niej są dostępne na stronie redakcyjnej.

https://tinyurl.com/2ubw9sp3

The publication Ostatnie, czyli pierwsze / The Last One Is the First is a selection of my works (from the most recent to the oldest) and a virtual extension of retrospective exhibition (20231978) of the same name, which was open from November 12 to December 3, 2023 at ArtFolwark of the Signum Foundation. The publication contains information. It contains information on my activities and individual exhibitions, group exhibitions, a list of collections where my works are held, and a bibliography. 

The exhibition is accompanied by an essay by Prof. Marta Smolińska’, Cielesna matematyka obrazów: czyli krótka opowieść o tym, że Janusz Marciniak wciąż liczy na malarstwo and my essay Szuflada 2021–2023. Krótki esej o sztuce, życiu, dydaktyce artystycznej, pamięci i niepamięci, poczuciu humoru i rzeczywistości wpleciony w artefakty z prywatnego archiwum. The monograph can be read and viewed while listening to music by Tomasz Marciniak. Links to it are available on the editorial page.

https://tinyurl.com/2ubw9sp3

Marta Smolińska, Cielesna matematyka obrazów: czyli krótka opowieść o tym, że Janusz Marciniak wciąż liczy na malarstwo.

https://tinyurl.com/yczrtyjj

Janusz Marciniak, Szuflada 20212023. Krótki esej o sztuce, życiu, dydaktyce artystycznej, pamięci i niepamięci, poczuciu humoru i rzeczywistości wpleciony w artefakty z prywatnego archiwum. 

https://tinyurl.com/3mpauhr6