News

A private view of my works.14/10/2016, 11:07:10

*
Explosion of Letters. Iconography of Textuality As the Source of SufferingRondo Sztuki, Katowice, 04-20/11/2016, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk, 12.01-31/03/2017.
Artists: Stanisław Dróżdż, Grzegorz Hańderek, Maciej Linttner, Przemysław Łopaciński, Janusz Marciniak, Jadwiga Sawicka, Paweł Susid, Małgorzata Szandała, Andrzej Szewczyk, Grażyna Tereszkiewicz, Ireneusz Walczak.

Polish text
Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródło cierpień, 
Rondo Sztuki, Katowice, 04.-20.11.2016, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk, 12.01-31.03. 2017.
Artyści: Stanisław Dróżdż, Grzegorz Hańderek, Maciej Linttner, Przemysław Łopaciński, Janusz Marciniak, Jadwiga Sawicka, Paweł Susid, Małgorzata Szandała, Andrzej Szewczyk, Grażyna Tereszkiewicz, Ireneusz Walczak.

*
Fête Funèbre, Academy of Fine Arts, Armoury of Arts (group exhibition), Gdańsk, 27/10-27/11/2016. 

Polish text
Fête Funèbre, Akademia Sztuk Pięknych, Zbrojownia Sztuki (wystawa zbiorowa), Gdańsk, 
27.10-27.11.2016.

*
A publication Janusz Marciniak. Text. The Subjective Monograph, in Polish and English versions, Publisher: University of Arts in Poznań, is available on https://drive.google.com/folderview?id=0B20khUEO1Gfgd25qQ01idkE3dDQ&usp=sharing

Polish text
Publikacja Janusz Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna, wydana w wersji polskiej i angielskiej przez UAP, jest dostępna na https://drive.google.com/folderview?id=0B20khUEO1Gfgd25qQ01idkE3dDQ&usp=sharing

*
On 3 April fell the 120th anniversary of the birth of Józef Czapski – a painter, writer and co-creator of “Kultura” (a leading Polish-émigré literary and political magazine, published from 1947 to 2000 by the Literary Institute, initially in Rome, then in Paris). On this occasion I've shared – in the form of an installation – a selection of my letters of Czapski and memorabilia associated with him. Accompanying the letters were drawings from the artist’s journals, his photographs, catalogues and books with handwritten notes on the margins, and ... a bunch of his brushes. Among the memorabilia was also a film from 1992, not shown publicly, a record of discussion about the work of Czapski, with the participation of, among others, Julia Hartwig, Ryszard Krynicki and Ryszard K. Przybylski. Józef Czapski’s Letters, Czapski Art Foundation, Pawilon Nowa Gazownia, Poznań, 15-29/04/2016.

Polish text
3 kwietnia przypadła 120. rocznica urodzin Józefa Czapskiego – malarza, pisarza i współtwórcy paryskiej „Kultury”. Z tej okazji udostępniłem – w formie instalacji – wybór moich listów Czapskiego i pamiątki z nim związane. Dopełnieniem listów były rysunki z dzienników artysty, jego zdjęcia, katalogi i książki z odręcznymi notatkami na marginesach oraz... wiązka pędzli. Wśród pamiątek znalazł się również niepokazywany publicznie film z 1992 roku – zapis dyskusji o twórczości Czapskiego, w której uczestniczyli m.in. Julia Hartwig, Ryszard Krynicki i Ryszard K. Przybylski. Listy Józefa Czapskiego, Czapski Art Foundation, Pawilon Nowa Gazownia, Poznań, 15-29.04.2016.

*
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, One Painting Gallery at the Faculty of Physics Library, Adam Mickiewicz University, Poznań, 1/02-20/10/2016.

Polish text
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, Galeria Jednego Obrazu, Biblioteka Wydziału Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1.02-20.10.2016.

All texts and photographs on the Janusz Marciniak site are subject to copyright and may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission / Wszystkie teksty i fotografie na stronie Janusza Marciniaka są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autora.