News

A private view, Signum Foundation, 14/10/2016, 11:07:10.

*
Personified Paper, solo exhibition, University of Arts in Poznań, 20-30/03/2018.
 

“It's easy to crumple and tear paper, but he can cut the hand that treats him badly. Sometimes, paper interferes with what I paint and write on him. Paper sets his conditions for me. He wants me to understand him. Paper requires respect and tenderness from me.”

Polish text
Papiery spersonifikowane, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 20-30.03.2018.

„Papier łatwo pognieść i podrzeć, ale on potrafi skaleczyć rękę, która go źle traktuje. Bywa, że wtrąca się do tego, co na nim maluję i piszę. Stawia mi swoje warunki. Chce, żebym go rozumiał. Wymaga ode mnie szacunku i czułości”.

*
A publication Janusz Marciniak. Text. The Subjective Monograph, in Polish and English versions, is available on https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing

Polish text
Publikacja Janusz Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna, wydana w wersji polskiej i angielskiej, jest dostępna na https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing


All texts and photographs on the Janusz Marciniak site are subject to copyright and may not be published, rewritten or redistributed without permission / Wszystkie teksty i fotografie na stronie Janusza Marciniaka są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autora.