News

*
A publication Janusz Marciniak. Text. The Subjective Monograph, in Polish and English versions, Publisher: University of Arts in Poznań, is available on https://drive.google.com/folderview?id=0B20khUEO1Gfgd25qQ01idkE3dDQ&usp=sharing

Polish text
Publikacja Janusz Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna, wydana w wersji polskiej i angielskiej przez UAP, jest dostępna na https://drive.google.com/folderview?id=0B20khUEO1Gfgd25qQ01idkE3dDQ&usp=sharing

*
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, One Painting Gallery at the Faculty of Physics Library, Adam Mickiewicz University, Poznań (1/02-30/08/2016).

Polish text
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, Galeria Jednego Obrazu, Biblioteka Wydziału Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (1.02-30.08.2016).

*
Participation in Between Democracies 1989-2014: Commemoration and Memory, the Constitution Hill  Old Fort Museum in Johannesburg (3/09-30/09/2015). 

Polish text
Udział w wystawie Między demokracjami 1989-2014. Upamiętnienie i pamięć, Wzgórze Konstytucji – Muzeum Stary Fort w Johannesburgu (3.9-30.9.2015).

*

On the 2nd of June 2015 in Piła, Poland there was a ceremony unveiling the monument which commemorates the 17th-century Jewish cemetery destroyed during World War II. More on the subpage Memorial in Piła

Polish text 
2 czerwca w Pile odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego XVII-wieczny cmentarz żydowski, który został zniszczony podczas wojny. Więcej na podstronie Memorial in Piła

All texts and photographs on the Janusz Marciniak site are subject to copyright and may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission / Wszystkie teksty i fotografie na stronie Janusza Marciniaka są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autora.