Words

Words, 2011, an animated projection in collaboration with Krzysztof and Leszek Kwiatkowski, the swimming pool in the former synagogue building in Poznań.

The projection was accompanied by a performance by Tom Fürstenberg, a cantor of Utrecht, great-grandson of Salomon Benjamin Latz (1749–1829), a great benefactor of Poznań. The projection created the mood of this event. Texts of Jewish songs were appearing on the vault – in parallel to the singing, and in the finale, it turned into rings of light and slowly disappeared.

More about the former synagogue building in Poznań on the subpage Synagogue.

Polish text

Słowa

Słowa, 2011, projekcja animowana, we współpracy z Krzysztofem i Leszkiem Kwiatkowskimi, pływalnia w dawnym budynku synagogi w Poznaniu.

Projekcja towarzyszyła występowi Toma Fürstenberga – kantora z Utrechtu, potomka Salomona Benjamina Latza (1749–1829), wielkiego darczyńcy poznańskiego. Projekcja tworzyła nastrój tego wydarzenia. Teksty pieśni żydowskich pojawiały się na sklepieniu – równolegle do śpiewu kantora, a w finale zamieniły się w świetliste pierścienie, aby następnie powoli zniknąć.

Więcej o budynku synagogi na podstronie Synagoga.