Pavement of Memory

Pavement of Memory, an installation at the Jewish Cemetery in Poznań (26a Głogowska Street), 30 pieces of matzevot that were used as paving stones in the city's streets for several decades, text / inscription (3 commemorative plaques with text in Polish, Hebrew and English), 2018.

Pavement of Memory, an installation at the Jewish Cemetery in Poznań, 2018.

INSCRIPTION ON THE PLAQUES

NAPIS NA TABLICACH

Polish text

Bruk pamięci 

Instalacja na cmentarzu żydowskim w Poznaniu (ul. Głogowska 26a), 30 kawałków macew, które były przez kilka dekad używane jako bruk na ulicach miasta, tekst / inskrypcja (3 tablice pamiątkowe z tekstem w języku polskim, hebrajskim i angielskim), 2018.

Thanks to Leszek Kwiatkowski (Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM), Ewa and Tadeusz Piaskowscy (Kamieniarstwo Ewa Piaskowska), dr Marcin Turski (Wydział Anglistyki UAM) and Mara Zylberberg for consultations and help.