Memorial in Piła

On the 2nd of June 2015 in Piła there was a ceremony unveiling the monument which commemorates the 17th-century Jewish cemetery destroyed during World War II. I had the honor of designing the monument including its most important element, which is the inscribed text. I exposed the religious and historical character of the commemoration and put an ethical message about the importance of memory. The granite slab has the shape of the Star of David and is a clear symbol of identity. The slab is mounted on a steel frame to create the impression that the star floats above the ground. The monument is like an open book that invites you to read and reflect. The top of the star is slightly raised and – according to tradition – facing east (towards Jerusalem). On its smooth surface, like a mirror, the sky and trees are reflected. Under the star, there is a concrete replica of its shadow. The monument rests on a concrete base which represents a symbolic seal of the memory of the people buried in this place.

INSCRIPTION

You are standing in a seventeenth-century Jewish cemetery destroyed by the German Nazis during World War II
“The dust returns to the earth from which it came, and the spirit returns to God who gave it” (Eccl 12:7)
How we remember thus we shall be remembered
The monument was funded by the Piła Commune and the Police School in Piła

2014

The monument commemorates a 17th-century Jewish cemetery in Piła, 2015. Slab size: 18 × 230 × 200 cm, monument height: 63 cm.

Polish text

Pomnik w Pile

2 czerwca 2015 w Pile odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego XVII-wieczny cmentarz żydowski, który został zniszczony podczas wojny. Miałem zaszczyt projektować ten pomnik i redagować jego najważniejszy element, którym jest napis. Wyeksponowałem religijny i historyczny charakter upamiętnienia i umieściłem na pomniku przesłanie etyczne o znaczeniu pamięci. Płyta ma kształt gwiazdy Dawida i stanowi jednoznaczny symbol narodowościowy. Została umocowana na stalowej konstrukcji, aby stworzyć wrażenie, że gwiazda unosi się nad ziemią. Pomnik jest jak otwarta księga, która zaprasza do czytania i refleksji. Lekko podniesiony wierzchołek gwiazdy został – zgodnie z tradycją – skierowany na wschód (w stronę Jerozolimy). Na gładkiej powierzchni, jak w lustrze, odbija się niebo i drzewa. Pod gwiazdą znajduje się betonowa replika jej cienia. To podstawa pomnika i symboliczna pieczęć pamięci o ludziach pochowanych w tym miejscu. Wymiary płyty: 18 × 230 × 200 cm. Wysokość pomnika: 63 cm. 

NAPIS

Stoisz na założonym w XVII wieku cmentarzu żydowskim, który został zniszczony przez nazistów niemieckich podczas II wojny światowej
„I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” (Koh 12, 7)
Jak pamiętamy, tak będziemy pamiętani
Pomnik został ufundowany przez Gminę Piła i Szkołę Policji w Pile

2014

Thanks to / podziękowania dla:

for their help / za pomoc

Thanks to / podziękowania dla: 

for photographs / za fotografie.