Gloves

Gloves (Conversation), 1989, acrylic and crayon, 62 × 96,5 cm.

A few years after the realization of my works from the cycle Gloves (1988–9), I saw in the National Museum in Poznań Max Klinger’s graphics from a series of etchings entitled Paraphrases on the Finding of a Glove (1881). It is considered that these etchings were based on images that came to Klinger in dreams after finding a glove at a roller-skating rink. Historians believe that Klinger anticipated the research of Freud and Krafft-Ebing on fetish. A fetish is the connector, a piece of what we desire, that sometimes becomes more important than what is replaced and represented. For semioticians this glove in Klinger’s etchings is an example of a sliding signifier, or signifier without signified. The glove belongs to a woman, who is the object of unfulfilled love of the artist and the source of his suffering. My Gloves talk about people who wear them. The gloves became similar to humans and adopt their personalities.

Gloves, 1989, acrylic and crayon, 68 × 91 cm.

Gloves, 1989, acrylic and crayon, 68 × 91 cm.

M. and gloves, 1989, acrylic and crayon, 62 × 96 cm.

Gloves in a Touch, 1989, acrylic and crayon, 52,5 × 96 cm.

Gloves in an Orange Circle, 1989, acrylic and crayon, 62 × 96 cm.

Glove, 1989, acrylic and crayon, 39,5 × 30 cm.

Gloves (Clash), 1989, acrylic and crayon, 21 × 29 cm.

Gloves with a Blue Feather, 1988, acrylic, 19,5 × 26 cm.

Polish text

Rękawiczki

Kilka lat po realizacji prac z cyklu Rękawiczki (1988–9) zobaczyłem w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawę Maksa Klingera, a na niej grafiki z cyklu Wariacje na temat znalezionej rękawiczki (Paraphrase über den Fund eines Handschuhes, 1881). Uważa się, że te grafiki zostały stworzone na podstawie snów, które miał Klinger po tym, kiedy znalazł damską rękawiczkę na wrotkarni. Historycy uważają, że Klinger antycypował zainteresowanie Freuda i Krafft-Ebing fetyszem. Fetysz to łącznik, cząstka tego, czego pożądamy, która czasami staje się ważniejsza od tego, co zastępuje i reprezentuje. Dla semiotyków rękawiczka w grafikach Klingera jest przykładem przesunięcia „znaczącego” lub „znaczącego” bez „oznaczonego”. Rękawiczka należy do kobiety, która jest obiektem niespełnionej miłości artysty i źródłem jego cierpienia. Moje Rękawiczki opowiadają o ludziach, którzy je noszą. Rękawiczki upodabniają się do nich i personifikują się.