Backyard

Only the Old Lilac Tree Remains ...

The hero of a series of paintings from the cycle Only the Old Lilac Tree Remains is the backyard of my home in Poznań at 5 Śniadeckich Street. Until recently, the lilac tree was the only trace of the destroyed Jewish cemetery located there. When I was a child playing in the sandpit I saw human bones there. Many years later I described this experience in the text The Backyard (“Czas Kultury”, 3/1992) and later on in my book Co Żydzi zrobili? (published by Foundation Borderland, 2001). Since 2003, I have been painting my backyard as the “invisible” cemetery. In 2008, the cemetery was partially reconstructed. We managed to save it, but the backyard no longer exists. Thus my paintings have become also a visual remembrance of the backyard.

Backyard. Grave of Akiba Eger (3), 2003, acrylic, 37,5 × 28,3 cm.

Backyard. Jewish Cemetery, 2003, acrylic, 33,5 × 20 cm.

Backyard. Jewish Cemetery (2), 2003, acrylic, 42,5 × 35 cm.

Lilac. Jewish Cemetery (3), 2003, acrylic, 29 × 21 cm.

Lilac. Jewish Cemetery, 2003, acrylic, 25 × 19 cm.

Backyard. Searching for Graves (Rabbi E. Schlesinger, 11/03/2002), 2003, acrylic, 25,5 × 20,7 cm.

Flooded Synagogue in Poznań, 2003, acrylic, 23,4 × 18 cm.

Swimming Pool (Synagogue in Poznań), 2003, acrylic, 31 × 19,3 cm.

22 (House on Kazimierz in Cracow), 2003, acrylic, 28 × 17,5 cm.

The Scroll (fragment), 2002, computer graphic, 47,5 × 135 cm.

The Scroll (fragment), 2002, computer graphic, 47,5 × 135 cm.

The Scroll (fragment), 2002, computer graphic, 47,5 × 135 cm.

The Scroll (studies), 2002, objects.

The Scroll (studies), 2002, objects.

Polish text 

Podwórko

Bohaterem obrazów z cyklu Pozostał tylko krzak bzu jest podwórko mojego domu w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 5. Krzak bzu był do niedawna jedynym śladem po zniszczonym żydowskim cmentarzu, którym jest to podwórko. Kiedy byłem dzieckiem, widziałem tam ludzkie kości. Po latach opisałem to doświadczenie, najpierw w tekście Podwórko („Czas Kultury” 3/1992), a potem w książce Co Żydzi zrobili? (Wydawnictwo Fundacji Pogranicze 2001). Od 2003 roku malowałem moje podwórko jako„niewidzialny” cmentarz. W 2008 roku cmentarz został częściowo zrekonstruowany. Udało się go ocalić, ale nie ma już podwórka. W tej sytuacji moje obrazy stały się wizualną pamiątką także po podwórku.