Agora

Agora, 2012, a performance, the 4th Encounter of Art and Social Activities (IV SSiDS) in Trzciel.

The performance Agora was an introduction to the Workshop of the Joy of Life for children from Trzciel. It is based on group work. We, together with the participants of the workshop, covered the Old Market in Trzciel with colored fabrics. Covering of the market revived it, while the discovery of the market as an agora and public space as well as experience of community thereby also fostered the social and artistic work with children, youth and adult residents of Trzciel. On the agora which was created by us, the Joy of Life Workshop conducted by students of UAP took place. The theme of working with children was the question Who do you want to be? It was about recognition and, if need be, waking the life aspirations of children and adolescents from a small town.

The project has been realized thanks to the University of Arts (UAP), in collaboration with the Community Centre of Culture and Sport in Trzciel. Cooperation: Marta Dusińska, Wiktoria Friedrich, Aleksandra Grzegorek, Mateusz Gudel, Natalia Juszkiewicz, Anna Kokocińska, Anna Kołacka, Karina Konieczna, Barbara Labijak, Elżbieta Labijak, Rafał Labijak, Maria Laskowska, Ewa Lipa, Kordian Mańkowski, Marta Marcinek, Dawid Marszewski, Tomasz Pawłowski, Tomasz Pieszko, Weronika Podkościelna, Anna Psarska, Agata Rogala, Jan Sawicki, Małgorzata Sekuła, Monika Skrzypczyk, Piotr Sołoducha and Marta Tomiak. I would like cordially thank the individuals and institutions that made all of this possible.

Polish text

Agora

Agora, 2012, performance, IV Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych w Trzcielu.

Performance Agora był wstępem do Warsztatu Radości Życia dla dzieci z Trzciela. Polegał na działaniu zespołowym. Wspólnie z uczestnikami warsztatu zakryliśmy rynek w Trzcielu kolorowymi tkaninami. Zakrycie ożywiło rynek, a jednocześnie posłużyło odkryciu rynku jako agory i przestrzeni publicznej oraz doświadczeniu wspólnoty. Sprzyjało także pracy społeczno-artystycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami Trzciela. Na stworzonej przez nas agorze odbył się Warsztat Radości Życia, który poprowadzili studenci UAP. Tematem pracy z dziećmi było pytanie Kim chcesz zostać? Chodziło o poznanie i, jeśli zaszła taka potrzeba, obudzenie aspiracji życiowych dzieci i młodzieży z małego miasteczka.

Projekt został zrealizowany dzięki Uniwersytetowi Artystycznemu (UAP), w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Trzcielu. Współpraca: Marta Dusińska, Wiktoria Friedrich, Aleksandra Grzegorek, Mateusz Gudel, Natalia Juszkiewicz, Anna Kokocińska, Anna Kołacka, Karina Konieczna, Barbara Labijak, Elżbieta Labijak, Rafał Labijak, Maria Laskowska, Ewa Lipa, Kordian Mańkowski, Marta Marcinek, Dawid Marszewski, Tomasz Pawłowski, Tomasz Pieszko, Weronika Podkościelna, Anna Psarska, Agata Rogala, Jan Sawicki, Małgorzata Sekuła, Monika Skrzypczyk, Piotr Sołoducha i Marta Tomiak. Serdecznie dziękuję wymienionym osobom i instytucjom.