News

The memorial commemorates the Jewish cemetery in Skoki, 2018.

The unveiling ceremony for the memorial of the Jewish cemetery in Skoki, 17/09/2018. Skoki is a town in Poland, Greater Poland Voivodeship, Wągrowiec County. It is located about 40 km north of Poznań. 
On this occasion, the Signum Foundation issued the publication POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY CMENTARZ ŻYDOWSKI W SKOKACH / A JEWISH CEMETERY MEMORIAL IN SKOKI”.

The Star of David set in concrete and filled with stones is a symbol of remembrance of the people buried in this cemetery. The memorial has a simple form. The inscriptions indicate its religious and educational function. I would like it to have a positive impact on the visitors to the cemetery, who will be made aware that a burial place is sacred for the followers of Judaism. The memorial stresses the commemorative character of the place and the significance of memory for the retention of the bond between the living and the dead. More on: https://sites.google.com/a/januszmarciniak.pl/janusz-marciniak/memorial-in-skoki

The unveiling ceremony for the memorial of the Jewish cemetery, 17/09/2018.

Polish text
Uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu żydowskim w Skokach, 17.09.2018. Z tej okazji Fundacja Signum wydała publikację POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY CMENTARZ ŻYDOWSKI W SKOKACH / A JEWISH CEMETERY MEMORIAL IN SKOKI”. 

Betonowa gwiazda Dawida wypełniona kamieniami to symbol pamięci o ludziach pochowanych na tym cmentarzu. Pomnik ma prostą formę. Treść napisów wskazuje na jego funkcję religijną i edukacyjną. Chciałbym, aby miał dobry wpływ na myśli ludzi odwiedzających cmentarz oraz uzmysławiał im, że dla wyznawców judaizmu cmentarz jest miejscem świętym. Pomnik podkreśla memoratywny charakter tego miejsca i znaczenie pamięci dla zachowania więzi między żywymi i zmarłymi
. Więcej na: https://sites.google.com/a/januszmarciniak.pl/janusz-marciniak/memorial-in-skoki

*

Pavement of Memory, an installation 
at the Jewish Cemetery in Poznań, 2018. 


Polish text
Bruk pamięci, instalacja na cmentarzu żydowskim w Poznaniu, 2018. Więcej na: https://sites.google.com/a/januszmarciniak.pl/janusz-marciniak/pavement-of-memory

*
Janusz Marciniak. Text. The Subjective Monograph, in Polish and English versions, is available on https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing

Polish text
Janusz Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna, wydana w wersji polskiej i angielskiej, jest dostępna na https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing


All texts and photographs on the Janusz Marciniak site are subject to copyright and may not be published, rewritten or redistributed without permission / Wszystkie teksty i fotografie na stronie Janusza Marciniaka są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autora.