News


Pavement of Memory
, an installation 
at the Jewish Cemetery in Poznań, 2018. More on: https://sites.google.com/a/januszmarciniak.pl/janusz-marciniak/pavement-of-memory

Polish text
Bruk pamięci, instalacja na cmentarzu żydowskim w Poznaniu, 2018. Więcej na: https://sites.google.com/a/januszmarciniak.pl/janusz-marciniak/pavement-of-memory

*
Janusz Marciniak. Text. The Subjective Monograph, in Polish and English versions, is available on https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing

Polish text
Janusz Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna, wydana w wersji polskiej i angielskiej, jest dostępna na https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing


All texts and photographs on the Janusz Marciniak site are subject to copyright and may not be published, rewritten or redistributed without permission / Wszystkie teksty i fotografie na stronie Janusza Marciniaka są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autora.