V SSiDS


5th Encounter of Art and Social Activities (V SSiDS), 27/04-3/05/2013.

In 2012, together with my students and friends I revived the Encounters of Art and Social Activities, and
the Workshops of the Joy of Life in Trzciel. The information about the idea of the Encounters there is on the subpages Agora and Parade.

In 2013, the theme of the Encounter was memory. We were interested in a wide understanding of memory in the public space of Trzciel. We used the medium of art for aesthetic work with the traces of the past (fortifications, cemetery, synagogue, architectural monuments, memories of inhabitants). We invited children and youth from Trzciel and tried together to deepen our knowledge about the place, where we have been coming for many years. The Workshop of the Joy of Life – Place of birth / Place of residence for children and youth functioned in the context of the problems of memory. The workshop participants in groups led by students went outdoors to paint the past together and talk about it. We noted the importance of the past and its influence on the present. The action was completed by a joint exhibition in Trzciel.

Trzciel is on the former Polish-German border. The past in a specific way impinges on the present. Here, nearly eighty years ago, nature has been subordinated to the military. The river Obra and its backwaters have become part of the so-called Międzyrzecz Fortified Zone (Festungsfront the Oder-Warthe Bogen) – the eastern border protection system, which the Germans created in the years 1934-1944. The main element of the system is one of the largest underground fortifications in the world. The network of underground tunnels is approximately 30 kilometers and links bunkers embedded in the ground at a depth of 7 floors. The MRU stretches from Skwierzyna near Kaława and Boryszyn up to the Oder. The underworld, which is now a nature reserve of bats, tends to reflect the nature of nature and totalitarianism. Reinforced concrete, a monstrous implant, although it is hidden beneath the beautiful landscape of this area, is still a source of concern.

The project of the 5th Encounters of Art and Social Activities was financially supported by the Ministry of Culture and National Heritage, and the University of Arts in Poznań. Cooperation: Maciej Andrzejczak, Szymon Ćwikliński, dr Wojciech Gorączniak, Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Paweł Jaskuła, Natalia Juszkiewicz, Paulina Kacprzak, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Magdalena Marchocka, Dawid Marszewski, Kamila Piątkowska, Anna Psarska (GOKiS), Jan Sawicki, Maksymilian Sawicki, Laura Skowron, Piotr Sołoducha, Przemysław Szydłowski, Marta Tomiak, Filip Walkowiak, Katarzyna Wyrembelska and prof. Andrzej Zdanowicz. I would like cordially thank the individuals and institutions.

Polish text
V SSiDS
V Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych (27.04-3.05.2013). W 2012 roku z pomocą moich studentów i przyjaciół reaktywowałem Spotkania Sztuki i Działań Społecznych oraz Warsztaty Radości Życia w Trzcielu. Informacja o idei Spotkań znajduje się na podstronach Agora i Parada.

W 2013 roku tematem Spotkania była pamięć. Chodziło nam o szeroko rozumianą pamięć w przestrzeni publicznej miasteczka Trzciel. Użyliśmy medium sztuki do pracy estetycznej nad śladami przeszłości (fortyfikacje, kirkut, synagoga, zabytki architektury, wspomnienia mieszkańców). Zaprosiliśmy do współpracy dzieci i młodzież z Trzciela i spróbowaliśmy razem pogłębić naszą wiedzę o tym miejscu, do którego przyjeżdżamy od wielu lat. W kontekście problematyki pamięci działał Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży – Miejsce urodzenia / Miejsce zamieszkania. Uczestnicy warsztatu w grupach prowadzonych przez studentów wyszli w plener, żeby razem malować przeszłość i rozmawiać o niej. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. Działanie zakończyła wspólna wystawa w Trzcielu.

Trzciel znajduje się na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Przeszłość w specyficzny sposób rzutuje na jego teraźniejszość. Niespełna osiemdziesiąt lat temu natura w tym miejscu została podporządkowana celom militarnym. Obra i jej rozlewiska stały się częścią tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (Festungsfront im Oder-Warthe Bogen) – systemu ochrony wschodniej granicy, który Niemcy stworzyli w latach 1934-44. Głównym elementem systemu są jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych na świecie. Sieć podziemnych korytarzy ma długość około 30 kilometrów i łączy osadzone w ziemi na głębokości 7 pięter bunkry. MRU ciągnie się od Skwierzyny przez Kaławę i Boryszyn aż do Odry. Podziemia, które są obecnie rezerwatem nietoperzy, skłaniają do różnych refleksji o naturze natury i totalitaryzmie. Żelbetonowy, monstrualny implant, choć jest ukryty pod pięknym pejzażem tych okolic, nadal niepokoi.

Projekt V SSiDS został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Współpraca: Maciej Andrzejczak, Szymon Ćwikliński, dr Wojciech Gorączniak, Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Paweł Jaskuła, Natalia Juszkiewicz, Paulina Kacprzak, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Magdalena Marchocka, Dawid Marszewski, Kamila Piątkowska, Anna Psarska (GOKiS), Jan Sawicki, Maksymilian Sawicki, Laura Skowron, Piotr Sołoducha, Przemysław Szydłowski, Marta Tomiak, Filip Walkowiak, Katarzyna Wyrembelska i prof. Andrzej Zdanowicz. Serdecznie dziękuję wymienionym osobom i instytucjom.